Met meer dan 2100 cryptocurrencies (peilmaand maart 2019), een aantal dat nog steeds groeit, kun je soms door de bomen het bos niet meer zien. Welke cryptocurrencies zijn levensvatbaar (of in ieder geval, hebben de potentie om dat te zijn) en zijn wellicht interessant om in te investeren? Wij vonden een uitgebreide checklist waarmee je aan de hand van 23 criteria een aardig beeld kunt krijgen van wat er op dit moment in omloop is.

De uitkomst van de checklist geeft inzicht in welke altcoins kunnen worden beschouwd als low-risk, high-reward en high-probability. Oftewel, welke minder risico, meer opbrengst en levensvatbaar zouden zijn. Uiteraard kunnen garanties nooit worden gegeven, maar wat extra handvatten in het bos vol altcoins kan nooit kwaad. Onze tip: gebruik de lijst als frame voor wat je doet, pas het aan daar waar nodig en waar jij je beter bij voelt. Het is geen exacte wetenschap, en ook je onderbuikgevoel, dat je op geen enkele checklist zult vinden, is vaak een goede indicator of je iets wel of niet moet doen!

 

 

1.    Huidige voorraad (circulating supply) – 500.000 tot 1 miljard

Begin bijvoorbeeld op Coinmarketcap en filter altcoins eruit met een circulating supply buiten deze range. De reden om deze range te kiezen is dat coins met minder voorraad vaak óf nog heel nieuw zijn, óf dat ze de voorraad kunstmatig laag en dus de prijs kunstmatig hoog houden. Andersom, bij een voorraad van meer dan 1 miljard heeft een coin vaak een dusdanig lage stuksprijs dat transacties veelvuldig voorkomen en analyses moeilijk worden. Wil je het verder beperken, dan kun je bijvoorbeeld een range van 1 tot 100 miljoen nemen.

2.    Maximum voorraad (maximum supply) – 1 miljard

Ook deze info kun je het beste van Coinmarketcap halen, al word je soms verwezen naar BitcoinTalk, doe dit nadat je de huidige voorraad al gefilterd hebt. De reden om voor 1 miljard te kiezen, is hierboven al aangegeven: daarboven wordt de munt vaak veel minder waard en zijn transacties lastig te monitoren. Maar voel je vrij om hiervan af te wijken als de coin bijvoorbeeld een goed fundament heeft. Toch is het goed om dat wel bij wijze van uitzondering te doen, omdat je anders teveel ruimte geeft en je zoektocht moeilijker wordt.

3.    Market Cap (huidige totale waarde) – $1 miljoen tot $1 miljard

Wederom informatie die van Coinmarketcap gehaald kan worden, het sluit de grote namen als Bitcoin, Ethereum en Litecoin uit (of beter gezegd, de top zoveel cryptocurrencies), maar ook de hele kleintjes (die wellicht al grotendeels weggevallen zijn na de eerste twee selecties). In maart 2019 vallen de top 12 en alles vanaf plek 792 af.

Bitcoin puzzle woorden

Bitcoin puzzle woorden

4.    Verkrijgbaarheid bij betrouwbare Exchanges – Binance, Bittrex, Kucoin, LiteBit etc

Bepaal voor jezelf via welke exchanges je zou willen handelen, en houd de lijst die je na punten 1 tot en met 3 overhoudt bij de hand. Check welke coins op minimaal één van de door jou geselecteerde exchanges verhandeld worden en laat andere coins vallen.

5.    BitcoinTalk activiteit – minimaal 30 posts in de laatste 90 dagen

BitcoinTalk is dé hub voor interessante informatie over cryptocurrencies. Een minimum van 30 posts in 90 dagen is bedoeld om de huidige interesse in een project te peilen, als er minder activiteit is dan zegt dat vaak niet veel goeds. Maar ook hier geldt: als je gevoel anders zegt, kun je hier natuurlijk altijd van afwijken. Zo kan het zijn dat een team bewust een ander kanaal gebruikt dan BitcoinTalk, waarmee dan niet direct gezegd is dat er geen interesse meer is.

Na deze stap heb je waarschijnlijk nog een 50 tot 100 coins op je lijstje staan. Dat is nog steeds behoorlijk dus snel door naar de volgende stappen!

6.    Percentage van maximum supply minted (‘geslagen’) – max 10%

Het aantal munten dat minted (‘geslagen’) is, is een aandeel dat níet in de circulating supply zit. Deze coins staan vaak vast bij investeerders of oprichters maar kunnen ten allen tijden op de markt gebracht worden. Dit kan dan zorgen voor deflatie (de munt wordt ineens veel minder waard) en brengt een risico met zich mee. Je kunt dit berekenen door de total supply (totale voorraad dus niet de circulating supply, te vinden op Coinmarketcap als je de details van een coin opent) te delen door de maximum supply (de maximale voorraad).

7.    Premine (coins die gemined zijn voordat de coin beschikbaar kwam) – max 5%

Dit kan gevonden worden op BitcoinTalk. Enkele jaren geleden werd preminen nog echt gezien als verdacht en onnodig, een klein deel minen om geld op te halen is tegenwoordig niet meer vreemd. Echter, als het om grote bedragen gaat, die dan vaak vaststaan en worden gebruikt om de circulating supply kunstmatig klein te houden en de prijzen dus hoog, betekent dit extra risico en kun je dit dus beter uitsluiten.

8.    Social Media volgers – minimaal 1000 per actief platform

Of het nu om Twitter, Facebook of een ander social media platform gaat, een minimum van 1000 volgers per platform moet voor een serieus project niet onhaalbaar zijn. Is dat het wel, dan kun je gaan twijfelen aan de betrouwbaarheid. Vind je 1000 te weinig, dan kun je dit natuurlijk naar eigen inzicht verhogen, 1000 geeft een indicatie voor voldoende interesse en dus groeipotentie. Is een coin totaal niet actief op social media dan mogen alle alarmbellen gaan rinkelen!

9.    Gemiddeld handelsvolume versus market cap 30 dagen – minimaal 0,5%

Door naar het gemiddelde van de afgelopen 30 dagen te kijken, krijg je een beeld van de interesse in de coin bij de huidige prijs. Pak hiervoor het gemiddelde handelsvolume van de afgelopen 30 dagen (door de volumes per dag op te tellen en te delen door 30) en deel dit door de gemiddelde market cap van de afgelopen 30 dagen (die je op eenzelfde manier berekent). Je kunt hiervoor prima de (historische) data van Coinmarketcap gebruiken.

De lijst van coins zou inmiddels behoorlijk geslonken moeten zijn, je zou er nu zo’n 25 over moeten houden. Onderstaande checks kun je uitvoeren en als een munt ze doorstaat, is het zeker interessant om hier mee verder te gaan. Maar gooi de rest nog niet direct weg, blijf ze de komende tijd monitoren en wellicht checken ze meer punten af waardoor ze in een later stadium alsnog interessant worden!

10.  Volatiliteit ratio 30 dagen – kleiner dan -0,0625

Door de volatiliteit te berekenen, weet je hoe waardevast (of niet) een munt is. Een volatiliteitsratio van -0,0625 staat voor 50% afwijking ten opzichte van het gemiddelde, hoe lager het getal wordt, hoe lager het percentage en dus hoe stabieler een munt heeft gepresteerd in de periode. Hiervoor pak je van Coinmarketcap de sluitingsprijzen van de afgelopen 30 dagen. Door deze bij elkaar op te tellen en te delen door 30 krijg je de gemiddelde prijs. Vervolgens pik je de hoogste prijs eruit, en reken het verschil tussen deze prijs en de gemiddelde prijs uit (indien Y de hoogste prijs en X het gemiddelde is, gebruik je de formule (Y-X)/X). Hetzelfde doe je voor de laagste prijs. Als je deze twee uitkomsten met elkaar vermenigvuldigd krijg je de volatiliteitsratio, hoe verder dit van 0 afligt, hoe hoger de volatiliteit en dus het risico.

Vervolgens ga je verder met de volgende criteria. Daarbij is het van belang dat je niet meteen alle coins die niet aan een criterium voldoen, wegstreept want dan houd je niets meer over. Laten we de volgende criteria soft criteria noemen, welke je allemaal onder elkaar zet voor de overgebleven coins. Kies vervolgens de coin of coins die het beste presteren over al deze criteria en houd de munten die de selectie nu niet halen, in de gaten om te kijken wat er eventueel op termijn verandert.

11. Liquiditeit – > 0,25%

Liquiditeit geeft een indicatie van de vraag naar een coin tegen de huidige prijzen, het meet de vraag over alle exchanges tegen een prijs die maximaal 10% afwijkt van de huidige prijs. Hiervoor tel je op verschillende momenten (minimaal 3) de som van alle orders tegen de huidige prijs +/- 10% in Bitcoin en deel dit door de Market Cap. Neem het gemiddelde van deze momenten en als dit onder 0,25% ligt, kun je de munt beter (voor nu) afschrijven omdat er te weinig vraag naar is tegen de huidige prijs.

12. Percentage van de circulating supply op exchanges – < 3%

Deze berekening geeft inzicht in het aanbod. Als een deel van de voorraad bij exchanges zit, is dit beschikbare voorraad, hoe hoger deze is, hoe meer de prijs onder druk komt te staan. Hiervoor kijk je naar de voorraad van de exchanges voor een bepaalde munt, en deel je dit door de circulating supply. Doe de uitkomst maal 100 en je hebt het percentage aanbod. Ook hiervoor geldt dat je dit beter op verschillende momenten (minimaal 3) doet en het gemiddelde neemt.

13. Percentage van All Time High Price – maximaal 50%

Dit is makkelijk te berekenen: hoe hoog is de huidige prijs in procenten ten opzichte van de hoogste prijs ooit (waarschijnlijk eind 2017, begin 2018). Als de prijs nu dicht tegen de All Time High (ATH) prijs ligt, is de kans dat de prijs daalt, zeer groot. 50% is overigens een vrij losse richtlijn en wordt vooral door jezelf bepaalt. Hoe meer risico je durft of wilt nemen, hoe hoger je dit percentage kunt zetten. Hoe lager het percentage uitvalt, hoe groter de kans dat je een koopje koopt.

 

 

14. Jaarlijkse inflatie – minder dan 50%

Hierbij kijk je naar hoeveel munten er per jaar bij (gaan) komen. Is dit teveel, dan zal de prijs naar alle waarschijnlijkheid dalen en dat wil je niet. Deel hiervoor de te minen coins (= emissie) voor het komende jaar (door te kijken naar block rewards en tijd) door de circulating supply en vermenigvuldig dit met 100. Het percentage dat je nu krijgt, is het percentage groei voor het komende jaar ten opzichte van de huidige voorraad. Hoe hoger dit is, hoe groter de kans op waardedaling.

15. Gemiddeld dagelijks handelsvolume versus gemiddelde dagelijkse emissie – > 5

Hoe meer er gehandeld wordt ten opzichte van het aantal munten dat er dagelijks bijkomt, hoe beter je kunt inschatten of de huidige prijs gehandhaafd zal blijven. Om het te berekenen neem je de jaarlijkse emissie (berekend in stap 14) en deel je dit door 365. Zo krijg je een gemiddeld aantal munten dat er per dag bij komt. Dit deel je door het gemiddelde handelsvolume dat je stap 9 hebt berekend en komt daar een getal van 5 of hoger uit, dan wordt er significant meer verhandeld dan dat er autonoom bij komt en dat is goed. De kans dat de prijzen dan ineens fors gaan dalen is klein.

16. Liquiditeit versus gemiddelde dagelijkse emissie – 2

Hiervoor neem je de uitkomst van de gemiddelde prijs in Bitcoin van stap 11 en deel je dit door de dagelijkse emissie die je ook in stap 15 gebruikt. Bij een getal van 2 of hoger, mag je er van uitgaan dat de vraag sterker stijgt dan het aantal munten dat erbij komt, en dus dat de prijs óf stabiel blijft, of (wat) kan gaan stijgen.

17. Voorraad gehouden door top 100 houders – maximaal 66%

Dit is vrij arbitrair, maar geeft een idee van hoeveel munten er ineens op de markt kunnen komen als 1 van die 100 besluit te verkopen. Hoe meer munten ineens te koop worden aangeboden, hoe harder de prijs zal dalen. Als een derde of meer van de munten bij kleinere (aandeel)houders in bezit zijn, is er over het algemeen een prima verdeling. Bijna elk project voorziet in een zogenoemde rich list.

Blockchain symbolen

Blockchain symbolen

18. Twitter engagement – > 1%

Hoe hoger de engagement, hoe groter de kans dat een community en dus een coin groeit. Tel hiervoor alle likes, reacties en retweets voor 30 dagen bij elkaar op, deel dit door het aantal tweets van de projectgroep en deel de uitkomst vervolgens door het aantal volgers. Een aandeel van 1% of meer is een solide percentage.

19. Facebook engagement – > 1%

Indien een coin actief is op Facebook, geldt hiervoor hetzelfde als bij Twitter (stap 18). Ook de berekening wordt op dezelfde manier uitgevoerd.

20. Staking/Masternode Return on Investment (ROI) rate – max 100%

Sommige coins maken gebruik van Proof of Stake of een Masternode netwerk. Als hierop een te hoge ROI wordt vergoed, kan dit duiden op een hoge inflatie, en dat wil je niet. Bij 100% mag je ervan uit gaan dat alles normaal verloopt. Zet hiervoor de jaarlijkse ROI cijfers wel af tegen de jaarlijkse inflatie uit stap 14 om te bepalen of deze hoger is of niet.

21. Masternode Market Cap versus algemene Market Cap – > 33%

De Market Cap voor een Masternode netwerk is eenvoudig te berekenen door de waarde van de coin te vermenigvuldigen met de hoeveelheid gelockte munten in het Masternode Network. Deel dit vervolgens door de totale Market Cap en doe dit maal 100. Het percentage dat je nu krijgt bepaalt hoe stabiel een netwerk is. Alles boven 33% wordt gezien als stabiel, en geeft ook een indicatie voor de bereidheid om munten vast te houden en dus niet ineens op de markt te brengen.

22. Technical Analysis

Bekijk of een munt in het verleden niet tijdelijk van de markt gehaald is en opnieuw geïntroduceerd, en kijk naar andere rare dingen in het verleden. Vaak voorspelt zoiets niet veel goeds en wordt zo’n herintroductie gebruikt om enorme koersdalingen (bijvoorbeeld) te verhullen.

23. Distribution Evaluation

Ook hiervoor kijk je weer naar de rich list, als minimaal de helft van de top 20 tegen de huidige prijs extra heeft gekocht, en maximaal 5 verkocht hebben, dan kun je ervan uit gaan dat het goed gaat met die betreffende coin en dat je deze misschien zelf ook maar eens moet gaan kopen.

Conclusie

Bovenstaande checklist met maar liefst 23 punten werk je niet in een uur of een dagdeel af. Hier gaat enorm veel tijd in zitten. Maar dan heb je ook wel een hele uitgebreide analyse!

Wij zien de checklist meer als leidraad, vooral de eerste 10 punten zorgen voor een vrij eenvoudig uit te voeren analyse waarmee 90% van de coins al afvalt. Of je  vervolgens alle andere stappen uitvoert voor alle overgebleven coins, of bijvoorbeeld voor slechts een handjevol waar je een goed gevoel bij hebt, of helemaal niet, dat is natuurlijk helemaal aan jou.

Wij willen je vooral alle handvatten geven om met meer zekerheid te investeren.